Döntött a bíróság a Védegylet debreceni akkugyárat érintő beadványáról

Csak az egyik civil egyesület keresetéről hoztak határozatot a közigazgatási perben.

Perindítási jog hiánya miatt megszűntette az eljárást a Debreceni Törvényszék a budapesti székhelyű Védegylet egyesület részéről a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott egységes környezethasználati engedély jogszerűsége tárgyában indult eljárást.

A CATL 2022. november 28-án nyújtott be Debrecenben, a  Déli Ipari Parkban épülő akkumulátorgyár létesítéséhez szükséges egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyre a hivatal február 18-án közölt határozatával engedélyt adott.

A Védegylet ügyvédje keresetlevelében kérte, hogy a bíróság a határozatot semmisítse meg, és kötelezze a kormányhivatalt új eljárás lefolytatására, továbbá azt is kérte, hogy a bíróság adjon olyan egyértelmű iránymutatást, miszerint a tervezett akkumulátorgyártó üzem megvalósítására környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem adható.

A Védegyletnek semmilyen kötődése nincs Debrecenhez

A Hajdú Online érdeklődésére Dobó Dénes sajtószóvivő írásban összegezte a határozat indoklását:

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint a per megindítására jogosult törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott ügyekben az a civil szervezet, amely a nyilvántartásba vett tevékenységét valamely alapvető jog védelme vagy valamilyen közérdek érvényre juttatása érdekében a közigazgatási tevékenység által érintett földrajzi területen legalább egy éve folytatja, ha a közigazgatási tevékenység nyilvántartásba vett tevékenységét érinti.

A fentiekből következően a jogalkotó nem kívánt általános és korlátlan perindítási lehetőséget biztosítani a jog- vagy érdekvédő civil szervezetek számára. Ezt csak azoknak tette lehetővé, akiknek a működése valamilyen szinten köthető a közigazgatási tevékenység által érintett földrajzi területhez, az ott élő emberekhez.

A bíróság megállapította, hogy a keresettel támadott közigazgatási cselekménnyel összefüggésben a felperes a fenti jogszabályi rendelkezések alapján per indítására nem jogosult, mivel a Kp. 17. § d) pontjában meghatározott és előírt együttes feltételnek nem felel meg, tekintve, hogy nem merült fel arra vonatkozó adat, hogy a majdani gyár közvetlen környezetében, a gyár alperes által megállapított hatásterületén, vagy akár Debrecen városában, ennek hiányában legalább Hajdú-Bihar Vármegyében a közigazgatási cselekmény megvalósulásig, vagy a keresetlevél benyújtásáig bármilyen érdemi tevékenységet legalább egy éve folytatott volna.

Egyetlen adat sem volt arra, amely alapján az egyesület bármilyen helyi jellegű kötődéssel rendelkezne, semmilyen érdemi aktivitásra a felperes tevékenysége nem utalt, amely bármilyen módon köthető volna a gyár által érintett területhez vagy annak a legalább a közelében volna. A felperes nyilatkozata alapján is csak 2023. januárjától kezdődően folytatott egyeztetéseket, tanulmányozta a dokumentációkat, ami a törvényben írt legalább egy éves működési időtartam kritériumának nem felel meg.

Arra, hogy a felperes civil egyesület az egész országra kiterjedő tevékenységet végez, mindössze az alapszabálya utal, amikor kijelenti, hogy az egyesület működési területe országos, valamint az egyesület egy országos társadalmi szervezet. Nem áll fenn azonban vélelem amellett, hogy az alapszabály ilyen kikötése esetén úgy kellene tekinteni, hogy az adott civil szervezet a tevékenységét valóban legalább egy éve potenciálisan folytatná az ország egész területén.

A felperes esetében a földrajzi érintettség – bármilyen tevékenység végzésének hiányában – a bíróság álláspontja szerint hiányzik.

A bíróság ezen döntésétől függetlenül további három magánszemély és egy civil szervezet esetében az egységes környezethasználati engedély tárgyú határozat jogszerűségének felülvizsgálata iránti per folyamatban van.

FORRÁS:HAON.HU