HIRDETMÉNY – KÖZMEGHALLGATÁS

HIRDETMÉNY

új felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem katasztrófavédelmi engedélyezési eljárása keretében tartandó közmeghallgatásról
Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 21. § (3) és (9) bekezdése alapján a Contemporary Amperex Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. Lion Office Center 2. ép. 2. emelet) Debrecen, Ipari Park 0495/267 hrsz. alatt létesítendő üzeme katasztrófavédelmi engedélyezési eljárása keretében közmeghallgatást tart. A közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor. A www.debrecen.hu honlapon elérhetőek mindazon információk, amelyek az érintettek közmeghallgatáson való részvétele szempontjából lényegesek.

A közmeghallgatás
2024. március 4. napján 8.00 órától 20.00 óráig tart.
A közmeghallgatás ideje alatt írásban, elektronikus úton (Ügyfélkapun keresztül e-Papír szolgáltatás igénybevételével), továbbá írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (e-mailen) nyílik lehetőség a kérdések feltevésére, észrevételek tételére az alábbi elérhetőségeken.

E-mail cím: catlkozmeghallgatas@ph.debrecen.hu
Az e-Papír szolgáltatás elérhetősége: a https://epapir.gov.hu internetes oldalon (Témacsoport: Egyéb, Ügytípus: Egyéb, Címzett: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata)

Üzemeltető megnevezése: Contemporary Amperex Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. Lion Office Center 2. ép. 2. emelet

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telepítési vagy működési helye: Debrecen, Ipari Park 0495/267 hrsz.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, az üzem környezetében történő fejlesztés, projekt tárgya, a veszélyes tevékenység rövid leírása: akkumulátorok gyártása, a közzétett biztonsági jelentésben foglaltak szerint

A hatóság elérhetősége, kapcsolattartás adatai:
Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
Levélcím: 4001 Debrecen, Pf.: 155.
Telefon: (52) 521-912
E- mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje: a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, valamint a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 198. § ( 1) bekezdése alapján 42 nap.

Az eliárás lehetséges lezárásának típusai: a hatóság határozatában kikötéseket tartalmazó, vagy kikötés nélküli engedélyt ad az üzemeltetőnek, vagy a katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt engedélyezési kritériumok nem teljesülnek, vagy a teljesülés nem kellőképpen igazolt a biztonsági jelentésben foglaltak hatósági elbírálása alapján.

Letölthető hirdetmény

Debrecen, 2024. február 19.