HIRDETMÉNY

új felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésének közzétételéről katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásban

Üzemeltető megnevezése: Contemporary Amperex Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. Lion Office Center 2. ép. 2. emelet

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telepítési vagy működési helye: Debrecen, Ipari Park 0495/267 hrsz.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, az üzem környezetében történő feilesztés, projekt tárgya, a veszélyes tevékenység rövid leírása: akkumulátorok gyártása, a közzétett biztonsági jelentésben foglaltak szerint

A biztonsági jelentés megtekinthető a közzétételtől számított 15 napig Debrecen Megyei Jogú Város honlapján, a www.debrecen.hu portálon közzétett internetes felületen.

A hatóság elérhetősége, kapcsolattartás adatai:
Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
Levélcím: 4001 Debrecen. Pf.: 155.
Telefon: (52) 521-912
E- mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, valamint a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 198. § (1) bekezdése alapján 42 nap.

Az eljárás lehetséges lezárásának típusai: a hatóság határozatában kikötéseket tartalmazó, vagy kikötés nélküli engedélyt ad az üzemeltetőnek, vagy a katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmet elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt engedélyezési kritériumok nem teljesülnek, vagy a teljesülés nem kellőképpen igazolt a biztonsági jelentésben foglaltak hatósági elbírálása alapján.

A közzétett biztonsági jelentéssel kapcsolatban Debrecen Megyei Jogú Város jegyzőjénél írásban tehető észrevétel 2024. február 23. napjáig e-mail útján a catleszrevetelek@ph.debrecen.hu címen.

A veszélyes üzem tevékenységével kapcsolatban Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése értelmében a biztonsági jelentés közzétételének lezárását követő 15 napon belül a Korm. rendelet 21. §-ában foglaltaknak megfelelően közmeghallgatást is tart, melyről külön hirdetmény útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

Letölthető hirdetmény

CATL_Debrecen_BJ_kivonat_2024

CATL_Debrecen_BJ_2024_nyilvanos